Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Zábiedovo 68
  Malá strana 68/17, 028 01 Zábiedovo
 • +421 043 5392 650 - ZŠ, ŠKD
  +421 043 5392 654 - MŠ, ZŠS

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Pondelok 10. 12. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Mikuláš k nám zavítal z ďalekých krajín, preto sme si preňho pripravili program plný slovenských zvykov z vianočného obdobia, pod názvom "OD LUCIE DO VIANOC, KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC. "

 • Vianoce by mali byť plné pokoja, šťastia a príjemných stretnutí. Okolo nás je všetko vyzdobené. Vianočné tvorivé dielne prebiehajú u nás každý rok. Mamičky s deťmi, ale aj babičky s vnúčatami sa stretli v priestoroch školy aj tento rok a v príjemnej vianočnej atmosfére vyrábali adventné vence. Chceli by sme poďakovať Mariánovi Z., Antonovi CH., Jánovi H. a Lukášovi M., ktorí nám zabezpečili krásnu chvojinu a napílili drevené kruhy. Babke Veronike Z. za výrobu slamenných kruhov, pani Magdaléne Z., ktorá zabezpečila ich predaj a samozrejme mamičkám za ochotu a kreatívnu prácu.

 • Posedenie so starými rodičmi v MŠ

  V MŠ v Zábiedove sa 26. októbra konalo posedenie so starými rodičmi. Pri príležitosti októbra „mesiaca úcty k starším“ im chceli deti vyjadriť svoju lásku a vďaku za to, že ich majú. Za pomoci učiteliek si deti pre nich pripravili nádherný program plný pesničiek, básničiek, tancov a scénku. Potom deti rozdali starkým darčeky, ktoré im pripravili. Pani učiteľky nachystali pre starkých malé pohostenie, a v kuchyni im pani kuchárka uvarila kávu. Starým rodičom sa program veľmi páčil, boli hrdí, že majú také šikovné svoje vnúčatá.

 • Netradičný školský deň dnes zažili žiaci, hlavne 1. ročníka. Uskutočnila sa totiž slávnostná imatrikulácia – prijatie prvákov do cechu žiackeho. „Kráľovstvo školské dnes svoje brány otvára a nových poddaných do svojho kruhu prijíma. Školskou bránou prejsť a pýšiť sa žiackym titulom smie len ten, kto splní ježibabine úlohy. Tak znelo privítanie v začarovanom lese, ktorým prvákov sprevádzali lesné zvieratká. Prváci zvládli svoj pasovací deň na veľkú jednotku. Ich usmievavé tváričky žiarili šťastím a z milej akcie odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami.

 • "Každý deň jablko, od lekára ďaleko." Dnes sme v našej škole slávili Deň jablka, známy tiež ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. A oslava to naozaj bola ako sa patrí. Mamičky a babičky sa predviedli, do súťaže o najjablkový koláč sa zapojilo 31 rodín. Upiekli nám chutné a zdravé jablkové štrúdle, koláče aj torty. Veru bolo sa načo pozerať, čo obdivovať a chutnať. Na prvom mieste sa umiestnilo všetkých 31 súťažiacich. Mňam - mňam :)

 • Slávnostné zahájenie šk.roka 2018/2019

  Oznamujeme rodičom a žiakom ZŠ, že slávnostné zahájenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3.septembra 2018 o 8:00 hod. v budove školy.

  Zároveň pripomíname, že školské potreby potrebné pre jednotlivé ročníky žiaci dostanú pri nástupe do školy. Rodičia deťom zakúpia prezúvky, odev na telesnú výchovu a obaly.

 • Z obvodného kola detskej atletiky, postúpili dvaja naši žiaci do okresného kola, kde si zmerali sily s najlepšími športovcami, víťazmi obvodných kôl okresu Tvrdošín. Zmerali si svoje sily v tradičných disciplínach: hod do diaľky kriketovou loptičkou, skok do diaľky z miesta, šprint na 50 metrov a beh na 300 metrov. Timotej Kovál získal 1. miesto a Stela Dzuríková 2. miesto. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Tento šk. rok poriadala naša škola obvodné kolo v atletike pre 1. stupeň ZŠ. Hostili sme žiakov ZŠ s MŠ Brezovica, ZŠ s MŠ R. Dilonga a ZŠ P.O. Hviezdoslava. Strávili sme príjemné dopoludnie na futbalovom ihrisku, kde žiaci predviedli svoje športové výkony v behu, v skoku do diaľky a v hode kriketovou loptičkou. Najlepší postupujú na okresné kolo, ktoré tradične organizuje ZŠ S MŠ Čimhová.

 • Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Tento šk. rok sme ho prežili spolu s deťmi na školskom dvore, pri spoločnom pikniku a opekačke, ba aj oblievačke, pretože počasie si to priam žiadalo :)

 • S pribúdajúcim vekom začínajú deti jazdiť na bicykli samy bez dohľadu rodičov, napríklad do školy alebo vo voľnom čase s kamarátmi po ulici. Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto školskom roku sme venovali jedno dopoludnie prevencii detskej dopravnej nehodovosti. V teoretickej časti sme sa venovali pravidlám cestnej premávky, výbave bicykla a cyklistu . V praktickej časti si zasúťažili v jazde zručnosti na bicykli.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Zábiedovo 68
  Malá strana 68/17, 028 01 Zábiedovo
 • +421 043 5392 650 - ZŠ, ŠKD
  +421 043 5392 654 - MŠ, ZŠS

Fotogaléria